Strona główna POWIATY Wsparcie dla szkół

Wsparcie dla szkół

36 laptopów trafi do szkół z terenu gminy dzięki unijnemu grantowi, jaki otrzymał radomyski magistrat.

Gmina Radomyśl Wielki, w ramach konkursu grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, otrzymała grant w wysokości 70.000 zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup 36 laptopów, które zostaną przekazane do wszystkich szkół na terenie gminy. Zakupione laptopy posłużą do realizacji nowych zadań, przed jakimi stanęły szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice, tj. do zdalnego nauczania.

www.radomyslwielki.pl