Strona główna POWIATY mielecki Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ogłasza V nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim”.

Projekt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tj. przedsiębiorców i ich pracowników, którzy z własnej inicjatywy chcą pozyskać lub doskonalić swoje kwalifikacje i umiejętności. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Więcej informacji o naborze w zakładce PROJEKTY-BUR–Aktualności – Ogłoszenie o naborze nr 05/ST/2020.

W aktualnym naborze dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane:
– osobiście w Biurze Projektu – ARR MARR S. A. Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
-drogą elektroniczną (zeskanowane, zaparafowane i podpisane dokumenty) na adres marr@marr.com.pl
– za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres ARR MARR S.A. ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
tel. 797 600 316
tel. 797 701 408
tel. 797 600 327

Biuro projektu:
ul. Chopina 18 , 39-300 Mielec, pok. 3
e-mail: marr@marr.com.pl 

www.powiat-mielecki.pl