Strona główna POWIATY Wsparcie dla dzieci specjalnej troski

Wsparcie dla dzieci specjalnej troski

Ponad 4 miliony 230 tysięcy złotych trafi do regionu świętokrzyskiego na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W dniu 23 lipca br. umowy w sprawie przekazania środków wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z samorządowcami.

Z powyższej kwoty 187 tys. 325 zł przypadnie dla powiatu staszowskiego, z czego 157 tys. 877 zł stanowią środki europejskie, a 29 tys. 448 zł pochodzi z budżetu krajowego. Stosowną umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem, podpisali: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.

Szczegółowe cele projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój”, dotyczy dofinansowania zakupu wyposażenia do zdalnego nauczania, m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także środków ochrony przed koronawirusem.

W ramach projektu na terenie powiatu staszowskiego, dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Połańcu, zostanie zakupionych 57 laptopów z oprogramowaniem oraz środki ochrony osobistej i do dezynfekcji. Dodatkowo do placówki w Połańcu trafi nowy telewizor. Termin realizacji zadań zapisanych w projekcie upływa z dniem 31 sierpnia br.

www.staszowski.eu