Strona główna POWIATY Wsparcie dla DPS

Wsparcie dla DPS

W środę 22 sierpnia br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, podpisano umowę na przekazanie dla Domów Pomocy Społecznej w Kurozwękach i w Rudkach kwoty 51 tys. 386 zł, z tytułu dofinansowania bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem, m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-Cov-2.

Z powyższej kwoty 36 170 tys. zł trafi do DPS w Kurozwękach a 15 216 zł do DPS w Rudkach. Obydwa podmioty zapewnią także wkład własny w łącznej wysokości 12 tys. 846 zł. Umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem podpisali: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Wsparcie, łącznie ponad 1 milion 200 tysięcy 500 złotych, otrzymało 14 powiatów i 2 gminy. Jak powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz ,,Domy pomocy społecznej znalazły się w szczególnej strefie zagrożenia, ale także w strefie szczególnej troski rządu o pensjonariuszy. Nikt nie ukrywał, że jest to grupa osób narażona na skutki COVID-u. Dzisiejsze umowy dotyczą pieniędzy na działalność 34 domów w regionie. Są to środki przeznaczone zarówno dla pensjonariuszy, jak i  personelu, który zajmuje się podopiecznymi. Termin wydatkowania przyznanych środków upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

staszostasz

www.staszowski.eu