Strona główna POWIATY Wręczanie świadectw abiturientom szkół ponadpodstawowych

Wręczanie świadectw abiturientom szkół ponadpodstawowych

24 kwietnia przypada termin odbioru świadectw przez abiturientów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczni abiturienci klas licealnych i technikum nie będą mogli odebrać świadectw podczas tradycyjnych uroczystości, ze względu na zasady bezpieczeństwa.

Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W ewidencji szkoły odnotowuje się datę odbioru dokumentu ukończenia szkoły, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru. W sytuacji epidemicznej dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole. Należy tu  pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i własnym długopisie. Świadectwo to druk ścisłego zarachowania, dlatego obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością. Świadectwo może być przesłane w formie skanu lecz będzie to tylko informacja dla ucznia otrzymana drogą mailową, co nie jest jednoznaczne z odbiorem świadectwa. Znaczy to, że odbiór świadectwa powinien nastąpić w innym uzgodnionym terminie, co wynika z tego, że w obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Według powyższych zasad odbywa się wręczanie świadectw tegorocznym abiturientom klas licealnych i technikum prowadzonych przez Powiat Sandomierski. W większości przypadków jest to wręczanie świadectw w indywidualnych terminach godzinowych wskazanych przez szkołę lub uzgodnionych telefonicznie. W ten sposób nie zapomniano o wręczeniu wyróżnień i nagród za wyjątkowe osiągnięcia uczniów. Pomimo braku możliwości gremialnego spotkania, sytuacja znajduje powszechne zrozumienie.

WEDŁUG INFORMACJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ MATURY ROZPOCZĄ SIE 8 CZERWCA 2020 ROKU.

www.powiat.sandomierz.pl