Strona główna POWIATY Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami

W terminie do dnia 27 maja 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej UMiG www.szydlow.pl oraz w siedzibie urzędu. Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

• Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

www.szydlow.pl