Strona główna POWIATY mielecki Wizytacja na budowie

Wizytacja na budowie

Za niespełna 3 miesiące zakończy się od dawna oczekiwany remont ulicy Wojska Polskiego. Postęp prac na tej ważnej inwestycji oceniał, już po raz kolejny, Stanisław Lonczak – Starosta Mielecki.

Staroście towarzyszył Maciej Jemioło, Członek Zarządu Powiatu odpowiadający m.in. za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych oraz Jacek Krzyżewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Wszyscy wizytujący plac budowy ocenili, że postęp prac odbywa się zgodnie z harmonogramem i nie ma obaw co do przekroczeń przyjętych terminów.
Podpisana we wrześniu ubiegłego roku umowa zakładała wsparcie tej inwestycji kwotą 6 277 524 PLN z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część – 4 185 010 PLN to wkład własny Powiatu Mieleckiego. Zgodnie z zawartą umową remont ulicy Wojska Polskiego winień się odbyć w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania.

Zakres prowadzonych prac oraz odbywająca się równolegle wymiana instalacji znajdującej się tam infrastruktury technicznej nie pozwala na koncentrację tych zadań w krótkim okresie czasu. Poza tym prace te muszą się odbyć w określonej sekwencji czasowej. Każda wymiana instalacji biegnącej pod pasem drogowym musi nastąpić przed ostatecznym – finalnym remontem nawierzchni drogowej.

 

www.powiat-mielecki.pl