Strona główna POWIATY Wizyta gospodarcza Marszałka Województwa w Połańcu

Wizyta gospodarcza Marszałka Województwa w Połańcu

W czwartek tj. 6 czerwca 2020r. miała miejsce wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego na ziemi połanieckiej, która rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec – Jackiem Tarnowskim w Urzędzie Miasta i Gminy. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę reprezentowanych szczebli samorządu terytorialnego, omówiono postępy bieżących prac oraz nowe plany inwestycyjne. Rozmowa dotyczyła obecnej kondycji finansowej samorządu oraz dalszych możliwości pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych  w kolejnej perspektywie finansowej dla Gminy Połaniec.

Podczas wizyty szef samorządu wojewódzkiego zapoznał się z inwestycjami zrealizowanymi w ostatnim czasie na terenie Miasta i Gminy Połaniec z udziałem środków unijnych. Pierwszym punktem wizytacji był nowo wybudowany Warsztat Terapii Zajęciowej na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowany obecny obiekt. Podczas rozmowy zauważona została konieczność  kontynuacji opieki i zapewnienia jak najlepszych warunków dla uczestników.

Ważną placówką dziennego wsparcia, którą marszałek odwiedził był Środowiskowy Dom Samopomocy. Podczas wizytacji burmistrz przedstawił dotychczasowe starania z zakresie potrzeby budowy dodatkowego obiektu świadczącego pomoc kolejnym 40 -stu osobom potrzebującym.  Po rozmowie i zapoznaniu się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu marszałek potwierdził potrzebę budowy kolejnej tego typu placówki w Połańcu.

W kolejnym etapie marszałek wizytował centrum basenowo –rekreacyjne oddane do użytku po rozbudowie w 2018 r.  W tym miejscu rozmawiano o planach w kierunku powstania dodatkowej oferty z przeznaczeniem sportowym i kulturalnym poprzez budowę hali widowiskowo – sportowej. Gmina ma na ten cel wyznaczoną lokalizację,  jest już w posiadaniu koncepcji i po wykupie większości gruntów. Na realizację zadania  zamierza aplikować o środki zewnętrzne.

W dalszej części marszałek zapoznał się z możliwościami rozwoju na przyszłość  w zakresie budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie się z obecnie realizowanym projektem dla osób indywidualnych (w partnerstwie z gminą Oleśnica, Łubnice, Stopnicą)  polegającym na montażu solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych. Wizytacja bezpośrednia, połączona została z rozmową z użytkownikami nowych instalacji, którzy skorzystali z dofinansowania. Przeprowadzone rozmowy potwierdziły potrzebę kontynuowania zadania w kolejnych latach.

Gmina zakłada kontynuację przedsięwzięcia (ok. 300 gospodarstw), którego docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców gospodarstw domowych, poprzez ograniczenie lub brak konieczności jej poboru z tradycyjnych źródeł.  Podczas wizytacji nie zabrakło również akcentu turystycznego, w tym prezentacji skarpy widokowej.

Wizyta marszałka została zaplanowania na kilka części. W tym dniu odbyła się pierwsza część, podczas której z uwagi na kilkugodzinny czas udało się  przedstawić marszałkowi powyższe zadania inwestycyjne oraz plany. Marszałek Andrzej Bętkowski wyraził chęć kontynuacji dalszych wizyt, na które serdecznie zapraszamy, a podczas których zaprezentowane zostaną pozostałe obszary i plany związane z realizacją kolejnych potrzeb.

 

www.portal.polaniec.eu