Strona główna POWIATY mielecki Wigilijny poczęstunek dla samotnych i potrzebujących

Wigilijny poczęstunek dla samotnych i potrzebujących

Ponad dwieście osób uczestniczyło w zorganizowanej już po raz piąty w Mielcu Wigilii dla Samotnych, która w poniedziałek 23 grudnia odbyła się w specjalnie ustawionym z tej okazji namiocie na placu Armii Krajowej.

Zapoczątkowana przez śp. Prezydenta Daniela Kozdębę tradycja wigilijnych spotkań dla osób samotnych, potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na stałe wpisała się w mielecki harmonogram wydarzeń związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Organizacją spotkania jak zwykle zajęła się Iwona Ławruk wraz z pracownikami Hotelu Iskierka Business & Spa wspierana przez liczne grono niezawodnych darczyńców i wolontariuszy.

Wigilijne potrawy wraz z harcerkami i harcerzami z mieleckiego hufca ZHP i wolontariuszami roznosił Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. W spotkaniu uczestniczyli także jego zastępcy Adriana Miłoś i Paweł Pazdan. Modlitwę poprowadził proboszcz parafii pw. MBNP Bogusław Połeć, a o świąteczną oprawę muzyczną zadbał Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego Melodia dyrygowany przez Macieja Fijałkowskiego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne paczki przygotowane przez sponsorów i darczyńców mieleckiej Wigilii dla Samotnych.