Strona główna POWIATY Wideokonferencja w Starostwie w temacie koronawirusa

Wideokonferencja w Starostwie w temacie koronawirusa

We czwartek, 9 kwietnia br., w Starostwie staszowskim, po raz pierwszy w formie wideokonferencji, obradował Zespół Zarządzania Kryzysowego. Konferencję prowadził starosta staszowski Józef Żółciak.

W wideokonferencji, której tematem była aktualna sytuacja w powiecie staszowskim, związana z wystąpieniem choroby COVID-19, udział wzięli: wicestarosta Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Stachura oraz insp. Andrzej Sałata i insp. Ewelina Banasińska, Ewa Opałka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie, komendant powiatowy policji insp. Leszek Dębowski, komendant powiatowy PSP bryg. Rafał Gajewicz, dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik, powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka, a także burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, sekretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek, Gabriel Gajdowski z Urzędu Miasta i Gminy Staszów, Witold Łasisz z Urzędu Gminy Bogoria i dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.
Wszyscy ww. poinformowali o sytuacji w swoich jednostkach, którą ogólnie należy uznać za dobrą. Aktualnie, na dzień 9 kwietnia br., w powiecie staszowskim 394 osoby są poddane kwarantannie, z czego 88 osób korzysta z aplikacji mobilnej umożliwiającej kontrolę przebywania danej osoby w miejscu kwarantanny. Niestety, dotychczas 5 osób opuściło miejsce zakwaterowania, w stosunku do których wszczęto sprawę o wykroczenie. Zarejestrowano także 39 naruszeń zakazu przemieszczania się oraz wystawiono 9 mandatów za załamanie zakazu zgromadzeń.
W dyskusji, m.in. poruszono sprawę funkcjonowania samorządów w nowej sytuacji finansowej, wynikającej z aktualnej sytuacji. Na zakończenie wideokonferencji, starosta staszowski Józef Żółciak złożył wszystkim jej uczestnikom życzenia spokojnych świąt i zapowiedział zwoływanie podobnych spotkań, w zależności od rozwoju sytuacji.

Tekst i foto: Jan Mazanka

www.staszowski.eu