Strona główna POWIATY Ważny komunikat: Chemiczne odchwaszczanie torów linii LHS

Ważny komunikat: Chemiczne odchwaszczanie torów linii LHS

PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu – Sekcja Drogowa Wola Baranowska informuje, że w dniach 13, 14 i 15 maja 2020 na linii kolejowej szerokotorowej LHS na odcinku Niekrasów – Staszów i Staszów – Grzybów planowane jest przeprowadzenie chemicznego odchwaszczania torów kolejowych. Zabieg będzie polegał na opryskiwaniu torowiska (szerokość 5 mb) przy użyciu opryskiwacza spalinowego. Użyty do celu zostanie środek chemiczny Kosmik 360 SL.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaniechanie prac polowych na terenach przyległych do torowiska, a także zaniechanie wypasu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska w okresie karencji zastosowanego środka.

www.staszow.pl