Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg WAŻNE! Skrócone zostają godziny przyjęć interesantów

WAŻNE! Skrócone zostają godziny przyjęć interesantów

– Przepraszam za utrudnienia, ale jesteśmy zmuszeni podjąć wszelkie możliwe kroki, by zminimalizować ryzyko przenoszenia się wirusa. Obserwując sytuację chociażby we Włoszech wykażmy się rozsądkiem i zrozumieniem dla tych decyzji, stosujmy do komunikatów i zaleceń – z apelem do mieszkańców miasta zwraca się prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Od poniedziałku, 16 marca, interesanci będą mogli załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta tylko do godziny 13.30.

– Urząd pracował będzie w normalnych godzinach, ale zawężamy godziny, w których przyjmowani będą interesanci. Chcemy tym samym sprowokować ograniczenie wizyt w urzędzie, które czasami nie są konieczne. Raz jeszcze podkreślam, osobiście załatwiajmy tylko te sprawy, które ewidentnie tego wymagają, które są terminowe, z innymi wstrzymajmy się przynajmniej przez najbliższe dni. W przypadku pytań, wątpliwości zawsze możemy do urzędu zadzwonić – dodaje prezydent Bożek.

 

UWAGA! Od 16 marca 2020 r. Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, czynne w godzinach 7.30 – 13.30

W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Poniżej podajemy dane kontaktowe do poszczególnych komórek Urzędu Miasta Tarnobrzega.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

email : edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • edukacji : 1581-81-203
 • zdrowia : 1581-81- 207
 • Kultury i sportu: 1581-81-593

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

email : komunalny@um.tarnobrzeg.pl

email : srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• dot. usuwania drzew: 1581-81-219

• dot. odpadów komunalnych: 1581-81-225

• dot. mieszkań komunalnych i socjalnych : 1581-81-226

• dot. sterylizacji i kastracji psów i kotów : 1581-81-224

 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

email : fundusze@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony sprawach dofinansowań: 1581-81-266

1581-81-265

 

Wydział Komunikacji

email : komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• rejestracja pojazdów : 1581-81-239

• prawa jazdy : 1581-81-241

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

email:  obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

email: zko@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

• dowodów osobistych: 15-81-81-234

• meldunkowych: 1581-81 -244

• działalności gospodarczej i wydawania pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych: 1581-81-230

• obronnych i ochrony przeciwpożarowej: 1581-81-520

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

email: budownictwo@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • pozwoleń na budowę i warunków zabudowy: 1581-81-212
 • planowania przestrzennego: 1581-81-255

 

Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa

email : techniczny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach :

 • zajęcia pasa drogowego i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej: 1581-81-260
 • inwestycje: 1581-81-259
 • realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych: 1581-81-251

 

Urząd Stanu Cywilnego

email: usc@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • aktów urodzeń: 1581-81-272
 • aktów zgonów i małżeństw: 1581-81-273

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że wszystkie śluby zaplanowane w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu odbywać się będą zgodnie z ustalonym terminem.

 

Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej

email: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

• współpracy z organizacjami pozarządowymi : 1581-81-583

• skarg i wniosków: 1581-81-576

 

Wydział Podatkowy

email:  podatki@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • podatków od nieruchomości od osób fizycznych : 1581-81-247
 • podatku rolnego od osób fizycznych: 1581-81-248
 • podatku od osób prawnych: 1581-81-578
 • podatków od środków transportu: 1581-81-261
 • księgowości podatkowej: 1581-81-232

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

email: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Ważne telefony w sprawach:

 • użytkowania wieczystego: 1581-81-218
 • zgłoszenia robót geodezyjnych i mapy zasadnicze: 1581-81-205

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

email: r.kwiatkowski@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-516

 

Biuro Zamówień Publicznych

email: zampub@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-568

 

Biuro Rady Miasta

email: rada@um.tarnobrzeg.pl

tel.: 1581-81-587

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /43m87xibay/skrytka

 

Numer konta bankowego Urzędu Miasta:

Bank Pekao S.A. I Oddział Tarnobrzeg Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547

(rachunek bankowy dla wpłat należności z tytułu podatków i opłat, dochodów z mienia)

www.tarnobrzeg.pl