Strona główna POWIATY Warunki korzystania z biblioteki na czas epidemii

Warunki korzystania z biblioteki na czas epidemii

Biblioteka wznawia (od 5.05.2020) swoją podstawową działalność opartą tylko na wypożyczeniach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zarówno dla Czytelników, jak i Bibliotekarzy.
  • Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki poza wyznaczoną przestrzeń (nie mają wolnego dostępu do zbiorów biblioteki, komputerów oraz prasy).
  • W budynku biblioteki w Staszowie jednocześnie może przebywać maksymalnie 9 Czytelników/1 Czytelnik w punkcie obsługi (w Filiach może przebywać tylko 1 Czytelnik). Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości.
  • Czytelnik zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (osłona twarzy, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie 2 metrowego odstępu od innych osób).
  • Zwracane zbiory biblioteczne pozostają w kwarantannie przez 10 dni.
  • Czytelnie pozostają zamknięte do odwołania, nie można także korzystać z komputerów.
  • Nie można korzystać z toalet w budynku biblioteki.
  • W czasie godzin pracy Biblioteki będą przerwy techniczne związane z dezynfekcją księgozbioru oraz pomieszczeń.
  • Do odwołania w bibliotece nie będą odbywały się spotkania, imprezy i inne wydarzenia.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu biblioteki.

Godziny pracy Biblioteki w Staszowie na czas epidemii:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 16:00

Godziny pracy Filii Biblioteki na czas epidemii:
Filia w Koniemłotach: 8:00 – 15:00
Filia w Kurozwękach: 8:00 – 15:00
Filia w Sztombergach: 8:00 – 14:00
Filia w Wiśniowej: 8:00 – 15:00
Filia w Wiązownicy: godzina krócej niż dotychczas

www.staszow.pl