Strona główna POWIATY Warsztaty profilaktyczne w szkole podstawowej w Ruszczy

Warsztaty profilaktyczne w szkole podstawowej w Ruszczy

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. ,,Kaczka Kłótniaczka- rozpoznajemy sytuacje konfliktowe i rozwiązujemy je”. Podczas warsztatów uczniowie z klas I-III rozpoznawali różnego rodzaju sytuacje konfliktowe, rozróżniali emocje negatywne, które takim sytuacjom towarzyszą. Uczyli się, jak sobie radzić z sytuacjami dla nich trudnymi. 

   Natomiast uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w warsztatach – Przeciwdziałanie uzależnieniom ,,Człowiek za burtą”.
   Zajęcia warsztatowe miały na celu kształtowanie wrażliwości na szeroki i złożony problem, jakim jest zjawisko alkoholizmu, sięgania po dopalacze czy e-papierosy jak również kształtowanie odpowiedzialnej postawy uczniów do wszelkiego rodzaju używek. Uczestnicy zajęć – młodzież są na etapie dojrzewania, w tym czasie często chcą poznawać nowe rzeczy, które nie zawsze są dla nich odpowiednie. Picie alkoholu, czy palenie papierosów, to niestety coraz bardziej powszechne zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej.
   Podstawowym założeniem warsztatów było, zatem zachęcenie uczniów do brania odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz reagowanie na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, jak również kształtowanie wśród młodzieży postaw zgodnych z wartościami, jakie chcemy reprezentować. Odbyło się również szkolenie dla nauczycieli pt. ,,Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, jaka rola nauczyciela w profilaktyce?”. Akcję zakończyło profilaktyczne spotkanie z rodzicami– wywiadówka profilaktyczna pt. ,,Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym e- papierosów-, jaka rola rodzica w profilaktyce?”.  Rodzice mogli usłyszeć, co ich dzieci myślą o piciu alkoholu, o abstynencji, o paleniu e- papierosów, jakie są ich pomysły na to, aby nie próbować alkoholu, dopalaczy, e-papierosów, co powinni zrobić dorośli, co mogą zrobić sami. Ponadto poinformowano rodziców o konsekwencjach spożywania alkoholu, dopalaczy przez młodzież. Pani edukator radziła, jak zapobiegać problemom, uświadamiała, jak ważne są dobre relacje rodziców z dziećmi.
Wszystkim obecnym na spotkaniu rodzicom serdecznie dziękujemy. 
   Wszystkie działania mogły się odbyć, dzięki wsparciu finansowemu i zrozumieniu potrzeb szkoły i młodzieży przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.  Koordynatorem powyższych działań profilaktycznych był pedagog szkolny.
Opracowała: Beata Domagała
www.portal.polaniec.pl