Strona główna POWIATY Warsztaty i szkolenia dla mieszkańców powiatu

Warsztaty i szkolenia dla mieszkańców powiatu

W dniu 25 maja br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej równej 210 526,00 zł dla 16 gmin wśród których znalazła się również Gmina Baranów Sandomierski, na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

W ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach I etapu zrealizowano zadanie pn.: „Remont i wyposażenie sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych”, wyremontowano i doposażono salę kameralną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

W tym roku rusza II etap, który ma na celu realizację zadania pn.: „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności”. Planowe rozpoczęcie zajęć datowane jest na 1 lipca i trwać będą do 30 listopada br. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 edycje zajęć, które będą dotyczyć poszczególnych tematów:

-warsztaty pierwszej pomocy,

– wykłady ekologiczno-przyrodnicze,

– blok etnograficzny

– warsztaty samorządowo- obywatelskie

Zajęcia odbywać się będą w formie  wykładów oraz warsztatów podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Całkowity koszt realizacji projektu to 12 640,00 zł z czego 75% to wnioskowana kwota pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe 25% to wkład własny Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

www.baranowsandomierski.pl