Strona główna POWIATY Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS!

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony: formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dzieckaformularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotycząoświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale Regionalnym w Rzeszowie i Placówce Terenowej KRUS w Tarnobrzegu. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w Placówce KRUS w terminie do 31.05.2022 r..

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 04.08.2022 r. do 24.08.2022 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 17.07.2022 r. do 06.08.2022 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 851 44 14, 15 851 44 11 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

baranowsandomierski.pl