Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Wakacyjne remonty placówek oświatowych

Wakacyjne remonty placówek oświatowych

Pomimo pandemii praca w tarnobrzeskich szkołach i przedszkolach wre. Prowadzone są wszystkie zaplanowane na ten rok remonty budynków placówek oświatowych

Duże remonty i adaptacje budynków tarnobrzeskich placówek oświatowych przeprowadzone zostały jeszcze przed rokiem w związku z przenoszeniem szkół do nowych lokalizacji. W tym roku realizowane są jedynie prace, które są kontynuacją tych sprzed roku, bądź te, na które przed rokiem zabrakło środków finansowych.

W obecnej siedzibie Zespołu Szkół Nr 2, przy ul. Jachowicza 4, trwa termomodernizacja oraz remont dachu w jednym z segmentów budynku. W nowej siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul Kopernika 18 budowana jest winda, szkoła otrzymała także pieniądze na malowanie korytarzy, na które to prace nie wystarczyło środków finansowych w roku 2019. Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 jeszcze w ubiegłym roku wykonano sporo prac remontowych polegających na adaptacji  na sale lekcyjne pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych. W tym roku jednak z uwagi na przeciekający dach, przez który zalewane były także nowo wyremontowane sale lekcyjne, podjęto decyzję o remoncie pokrycia dachowego dwóch segmentów budynku. Dodatkowo zarezerwowano też pieniądze na zabezpieczenie okien w ścianach szczytowych korytarzy, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo uczniów.

Część prac w tarnobrzeskich placówkach wymusiła sytuacja epidemiczna. W związku z pandemią COVID-19 i wymogami służb sanitarnych wymieniono podłogi w Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 17. Przekazano także środki na wykonanie, ale już we własnym zakresie przez placówki oświatowe, mniejszych  remontów i adaptacji, które były niezbędne ze względu na zalecenia wydane przez służby sanitarno-epidemiologiczne, straż pożarną, nadzór budowlany.

Remonty placówek oświatowych – zestawienie:

Remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu prowadzone przez Urząd Miasta

  1. Termomodernizacja oraz remont dachu w segmencie płn.-zach. (budynek B i C)

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Jachowicza 4 w Tarnobrzegu

Zakres robót: docieplenie stropu – bud. B; remont zewnętrznej części płn.-zach. – bud. C: roboty rozbiórkowe, remont pokrycia dachowego, remont kominów, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, opaska, instalacja odgromowa; łącznik pomiędzy budynkiem B i C: docieplenie stropu, wymian drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont ścian i sufitu, oświetlenie

Wartość robót:   233 195,49  zł brutto

Termin wykonania: 17.08.2020 r.

  1. Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu

Zakres robót:  Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe; konstrukcja: roboty ziemne, roboty murowe, płyta fundamentowa, ściany żelbetowe, płyta stropowa, konstrukcja dachu, izolacje i dylatacje, roboty tynkarskie i malowanie, dostawa i montaż windy, odbiory UDT; Roboty elektryczne; Przebudowa gazociągu: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty montażowe, odtworzenie nawierzchni.

Wartość robót:   295 570,37  zł brutto

Termin wykonania: 17.08.2020 r.

  1. Remont budynków oświatowych w Tarnobrzegu:

Zadanie nr 1 – Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1

Segment A: parter: remont szatni wf, remont pom. wc przy szatni, remont holu, remont pomieszczenia socjalnego; Segment B: parter: remont klatki schodowej, zmiana opraw oświetleniowych; I piętro: remont klatki schodowej, korytarza, zmiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych; II piętro: remont klatki schodowej, remont sali lekcyjnej, zmiana opraw oświetleniowych; III piętro: remont klatki schodowej, remont zaplecza sali chemicznej, zmiana opraw  oświetleniowych; Roboty zewnętrzne: remont schodów zewnętrznych,

Wartość robót:   147 477,00  zł brutto

Termin wykonania: 28.08.2020 r.

Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa  nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10

Remont pokrycia dachowego segmentów „A” i „D”

Wartość robót:   112 702,98  zł brutto

Termin wykonania: 28.08.2020 r.

Zadanie nr 3 – Liceum Ogólnokształcące ul. Jachowicza 13

Remont odwodnienia części zachodniej dachu małej sali gimnastycznej, malowanie dachu, remont ścian wewnętrznych

Wartość robót: 33 903,24  zł brutto

Termin wykonania: 28.08.2020 r.

  1. Wymiana podłóg w Przedszkolu Nr 5 i Przedszkolu Nr 17

Wartość robót: 70 000 zł brutto

Środki przekazane do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na wykonanie remontów we własnym zakresie przez jednostki oświatowe

Przedszkole Nr 1: 3000 zł brutto

Przedszkole Nr 2: 12 000 zł brutto

Przedszkole nr 8: 8050 zł brutto

Przedszkole Nr 15: 15 000 zł brutto

Szkoła Podstawowa Nr 6: 26 000 zł brutto

Szkoła Podstawowa Nr 8: 7000 zł brutto

Szkoła Podstawowa Nr  10: 8000 zł brutto

Szkoła Podstawowa Nr 11: 37 317 zł brutto

Zespół Szkół Nr 1: 55 000 zł brutto

Zespół Szkół Nr 3: 68 000 zł brutto

Liceum Ogólnokształcące: 40 000 zł brutto

Zespół Szkół Specjalnych: 26 800 zł brutto

CKZ: 18 680 zł brutto

www.tarnobrzeg.pl