Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

17 lutego 2020 r. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 18 marca 2020 r.

Kwalifikacja jest przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów i prezydentów miast na prawach powiatów, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku stają  przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2001. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2020 r. otrzymuje od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określony będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ostatnim dniu przed komisją staną kobiety podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej. To panie reprezentujące zawody medyczne, weterynaryjne czy psychologię.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm, bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzanych badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddawaną badaniu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji lekarskiej wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy. W sytuacji, gdy na tej podstawie, komisja lekarska nie jest w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwani osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie pod adresem:

https://wszwrzeszow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-20p-kwalifikacja-wojskowa-w-2020r/

www.tarnobrzeg.pl