Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg W Tarnobrzegu Natura się panoszy

W Tarnobrzegu Natura się panoszy

Nareszcie można rozwinąć skrzydła. Także dosłownie. W nowej siedzibie Centrum Natura 2000 urządzono bowiem aż trzy sale ekspozycyjne, z czego w jednej z nich zaprezentowano ptaki i zwierzęta zamieszkające nadwiślańskie tereny w ich naturalnym środowisku. W kolejnej znajdują się robiące wrażenie duże akwaria i terraria, w trzeciej zgromadzono ciekawe eksponaty przyrodnicze. W nowej siedzibie znalazło się też miejsce na bibliotekę z czytelnią oraz ekspozycją minerałów, pomieszczenie administracyjne, szatnię, salę konferencyjno-multimedialną, pracownię mikroskopową, czy pracownię artystyczną.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu” gmina Tarnobrzeg pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów spełniających kryteria naboru i wybranych do dofinansowania! Wartość projektu wyniosła prawie 1,4 mln zł, z czego 850 tys. zł to pozyskane dofinansowanie.

Zakres rzeczowy prac obejmował dostosowanie do potrzeb Centrum budynku dawnej ujeżdżalni wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego w Dzikowie. Prace budowlane zakończyły się we wrześniu, aż do teraz trwały prace aranżacyjne nowych pomieszczeń. W ramach projektu infrastruktura ośrodka edukacji ekologicznej, jakim jest Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 rozrosła się niemal czterokrotnie. – Centrum Natura 2000, mimo ograniczeń przestrzennych działało fantastycznie. Teraz jego oferta skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, ale też do odbiorców dorosłych, na pewno będzie jeszcze atrakcyjniejsza – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek dziękując wszystkim, którzy w zaaranżowanie nowej siedziby Centrum włożyli ogrom czasu i pracy.

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie edukacji ekologicznej organizując liczne warsztaty, konkursy, seminaria i lekcje przyrodnicze w siedzibie oraz w szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Centrum systematycznie powiększa ekspozycję stałą – eksponaty przyrodnicze (okazy zwierząt, przekroje drzew, fragmenty anatomiczne, gniazda, pancerze chitynowe owadów itp.), geologiczne (najciekawszym eksponatem są oryginalne kości mamuta, odkryte podczas eksploatacji kopalni siarki), terraria i potężne akwaria z żywymi okazami ryb i wiślanej herpetofauny oraz ogólnodostępny zbiór biblioteczny. Placówka organizuje pikniki ekologiczne, wycieczki do Parków Narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, spacery po Dolinie Wisły (objętej Obszarem Natura 2000) oraz otaczającym Zamek Dzikowski parku obfitującym w starodrzew i ciekawostki przyrodnicze (m.in. staw z rzadkimi gatunkami płazów i gadów np. traszka grzebieniasta, kumak nizinny). W roku 2016 Centrum zainicjowało tzw. Akademię Przyrodniczą, czyli serie spotkań z ciekawymi osobistościami ze świata ochrony przyrody z całej Polski.