Strona główna POWIATY W środę głosowanie nad parasolem ochronnym dla firm

W środę głosowanie nad parasolem ochronnym dla firm

W związku z pandemią koronawirusa samorząd miasta Stalowej Woli realizuje działania mające na celu ochronę i wsparcie stalowowolskiej gospodarki przed ekonomicznymi skutkami pandemii. Zgodnie z zapowiedzią, po uchwaleniu ustawy i wypracowaniu procedur ogólnopolskich, prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny przedłożył radnym Rady Miejskiej konkretne uchwały do głosowania na sesji, która odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 17.00. Samorząd wykorzystuje wszelkie ramy prawne i finansowe do wdrożenia pomocy. Wśród nich znajdują się m.in. zwolnienia z podatków dla firm, czy zmiany w naliczaniu opłat za wywóz odpadów.

– Jesteśmy pierwszym samorządem nie tylko w województwie podkarpackim, ale i w całej Polsce, który przystępuje do podjęcia uchwały o tak daleko idących zwolnieniach podatkowych, a więc zwolnieniu wszystkich małych firm, które zostały dotknięte kryzysem oraz kompleksowej i uproszczonej procedury na odroczenie terminu płatności podatku. Będziemy z pełną determinacją wykorzystywać wszystkie możliwości prawne i finansowe, aby wspomóc naszych przedsiębiorców i w ten sposób uzupełniać rządową tarczę antykryzysową – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA MAŁYCH FIRM I WYŁĄCZONYCH ADMINISTRACYJNIE Z DZIAŁALNOŚCI

Jeśli tylko na najbliższym głosowaniu radni opowiedzą się za przedstawionymi uchwałami, do końca 2020 roku z podatku od nieruchomości zostaną zwolnione grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 150 m2 oraz nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiącej podstawę opodatkowania budowli o wartości do kwoty 165.000,00 zł, z wyjątkiem sprzedaży paliw.

Koszt działań pomocowych dla małych firm i tych wyłączonych administracyjnie z działalności wyniesie miasto 2 mln zł, więc radni będą musieli podjąć decyzję o ograniczeniu wydatków. Prezydent Stalowej Woli zaproponował „cięcia” m.in. na zadaniach: funkcjonowanie systemu roweru miejskiego, „Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli”, ograniczenie działań promocyjnych w roku bieżącym, „Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli”, „Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli”, czy „Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli”.

WSPARCIE DLA ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM

Podatku od nieruchomości do grudnia nie będą płacić również podatnicy będący przedsiębiorcami posiadający grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: usług hotelarskich, związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, z projekcją filmów, działalności wiążącej się ze sportem, rozrywką i rekreacją, z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, działalnością bibliotek, muzeów, mającą związek z podawaniem i konsumpcją napojów oraz z prowadzeniem usług rehabilitacyjnych. Co istotne, zwolnienie to będzie obowiązywać nawet, jeśli przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność na powierzchni większej niż 150 m2.

Wszystkie inne działalności gospodarcze dotknięte problemami gospodarczymi będą mogły zawnioskować na podstawie uchwały o przesunięcie terminu płatności na wrzesień 2020 roku, bez dodatkowych kosztów i przy bardzo uproszczonych procedurach składania wniosku.

Należy pamiętać jednak o tym, że zwolnienia te przysługują przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 marca 2020 roku.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Pakiet Wsparcia dla Gospodarki Stalowej Woli – miejski priorytet zawiera także optymalizację kosztów stalowowolskich firm w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Proponowana inicjatywa obejmuje korektę w trybie nadzwyczajnym deklaracji „odpadowych” i wynikających z nich opłat.  

Każda z firm lub instytucji, która na skutek pandemii koronawirusa była zmuszona tymczasowo zawiesić, bądź ograniczyć swoją działalność ze względów bezpieczeństwa lub odnotowała znaczący spadek obrotów ma możliwość złożenia tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” – zmniejszających liczbę pojemników, bądź deklaracji zerujących, po których nie będą naliczane opłaty.

Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w szczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Stalowej Woli, cały czas prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmująca 5 frakcji, co oznacza, że dla każdej z frakcji należy dysponować odpowiednim pojemnikiem.

Po dokonanej korekcie deklaracji Miejski Zakład Komunalny odbierający odpady zabierać będzie jedynie ilość odpadów adekwatną do ustalonej. Dlatego należy rozważnie ocenić sytuację i zapotrzebowanie na usługi w zakresie gospodarki odpadami. – W tych szczególnych okolicznościach musimy bardzo odpowiedzialnie podchodzić do wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Nie możemy dopuścić do nagromadzenia odpadów w altanach i na ulicach, choćby ze względów sanitarnych – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. W momencie wznowienia działalności lub zwiększenia skali działalności należy ponownie skorygować deklarację „odpadową”.

W Urzędzie Miasta obowiązuje zasada obsługi zdalnej (ze szczególnymi wyjątkami), dlatego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 15 643 34 94 lub 15 643 35 87 bądź mailowy z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (e-mail: pzurawska@stalowawola.pl / agorczyca@stalowawola.pl / aobszynski@stalowawola.pl). Ponadto wszystkie wątpliwości odnośnie skali ograniczania pojemników warto skonsultować przed złożeniem korekty deklaracji „odpadowych”.

Formularz deklaracji do pobrania znajduje się na stronie www.odpady.stalowawola.pl w sekcji dokumenty. Ze względu na wyjątkową sytuację, druk deklaracji należy nadać pocztą tradycyjną lub wrzucić do specjalnej skrzynki korespondencyjnej ustawionej w budynku przy ul. Wolności 7.

Dodatkowo do miejskiej infolinii – 800 696 001 – podłączony został specjalny numer do pracownika Urzędu Miasta, który pomoże przedsiębiorcom w problematycznych kwestiach.

Zawiadomienie o Sesji:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/82026

Link do zdalnej Sesji Rady Miejskiej (dla osób/podmiotów chcących dołączyć do dyskusji):
Dołącz do zdalnej Sesji Rady Miejskiej.

Poniżej znajduje się link do wideoinstruktarzu dla mieszkańców, jak uruchomić dostęp do zdalnej Sesji Rady Miejskiej: Wyświetl instruktarz dla mieszkańca.

www.stalowawola.pl