Strona główna POWIATY W Sandomierskim zamku przyznano nagrody

W Sandomierskim zamku przyznano nagrody

Uroczyste wręczenie „Bonum Publicum – Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego”, odbyło się 20 października 2019 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele sandomierskich instytucji kulturalnych, duchowieństwo, powiatowi i miejscy radni, przyjaciele oraz rodziny laureatów, mieszkańcy miasta oraz młodzież szkolna. Sandomierski samorząd reprezentowali: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Paweł Niedźwiedź zastępca burmistrza oraz Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi.

Po oficjalnym otwarciu XVI edycji sandomierskiego plebiscytu i powitaniu gości, odbyła się laudacja na cześć Aleksandra Patkowskiego wybitnego twórcy regionalizmu, społecznika, redaktora wielu czasopism i wydawnictw, aresztowanego w 1941 roku przez Niemców, zmarłego w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz. Odczytania laudacji dokonał Krzysztof Burek redaktor Zeszytów Sandomierskich, następnie przez Zbigniewa Puławskiego, z którego inicjatywy odbyło się uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Aleksandrowi Patkowskiemu wygłoszona została mowa okolicznościowa. Uroczystego odczytania uchwały nadającej zaszczytny tytuł dokonał Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, następnie w asyście burmistrza Sandomierza na ręce prof. Hanny Patkowskiej – córki Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza złożyli dokument.

Kolejną częścią wydarzenia było uroczyste wręczenie Nagród XVI edycji Bonum Publicum. Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak – przewodniczący, prof. Hanna Patkowska – córka Patrona Nagrody, Krzysztof Burek  – redaktor Zeszytów Sandomierskich, Marek Juszczyk – prezes Oddziału PTTK w Sandomierzu, dr Dominik Kacper Płaza  – dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Aleksandra Pawłowska – przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu przyznało Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego w dwóch kategoriach:

– w kategorii “Za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli” nagrodzono Towarzystwo Naukowe Sandomierskie;

– w kategorii “Za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody” nagrodzony został ks. dr Bartłomiej Krzos za publikację pt. „Przewodnik po dziejach Diecezji Sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej Ziemi Sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań„.

Obydwa wybory uzasadnił prof. Stanisław Adamczak – przewodniczący Jury. W uzasadnieniu wyboru Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego podkreślił 25-letnią aktywną działalność na rzecz popularyzowania wśród mieszkańców regionu sandomierskiego nauki, wiedzy i kultury, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych
w wielu dyscyplinach, organizację konferencji naukowych, spotkań, wykładów i inne istotne przedsięwzięcia. Zaś przy publikacji ks. dr. Bartłomieja Krzosa podkreślił przystępność jego formy, jako dzieła popularnonaukowego oraz zwrócił uwagę, na szeroki zakres tematyczny,
a także szeroki obszar terytorialny, do którego odnosi się nagrodzona pozycja książkowa. Laureaci otrzymali statuetki z rąk prof. Stanisława Adamczaka przewodniczącego jury, Marcina Marca burmistrza Sandomierza oraz Dominika Kacpra Płazy dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Równolegle została rozstrzygnięta XVII edycja Bonum Publicum adresowana do uczniów szkół średnich. W tym roku pierwsze miejsce zdobyła praca Mai Nowak i Sylwii Kubik
z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Uczennice opisały życie św. Wincentego oraz jego troskę o małą ojczyznę. Praca powstała pod kierunkiem Małgorzaty Stępień. Protokół z rozstrzygnięcia konkursu przedstawił publiczności Dariusz Szczygielski nauczyciel historii I LO Collegium Gostomianum, następnie nagrody ufundowane przez samorząd wręczył burmistrz Sandomierza, zaś pamiątkowe dyplomy przekazał Krzysztof Zieliński dyrektor I LO Collegium Gostomianum.

Gospodarz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta podziękowali jury za pracę
w Komisji Konkursowej.

Celem Nagrody jest zachęcenie do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku
i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.

Inicjatorem konkursu im. Aleksandra Patkowskiego, które przyznawane są osobom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu, jest od 1998 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. To zaszczytne wyróżnienie wręczano
w dwóch kategoriach: dla dorosłych,
a także dla młodzieży – wspólnie
z I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Od 2010 roku organizatorami konkursu są Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Urząd Miejski w Sandomierzu.

Uroczystość uświetnił koncert I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.

www.sandomierz.pl