Strona główna POWIATY W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia ,,Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a wybór dnia 1 marca wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka.

Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli oni ostatnimi ogólnokrajowymi koordynatorami walki o wolność i niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją. Po raz pierwszy oficjalnie święto obchodzono 1 marca 2011 roku, w 60. rocznicę zamordowania ww. członków dowództwa WiN.

Każdego roku na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa specjalnie przygotowane ekspozycje przypominają o Żołnierzach Wyklętych. Na drugim zdjęciu poniżej, u góry, od lewej: Danuta Siedzikówna ,,Inka” (1928–1947), płk Witold Pilecki ,,Witold” (1901–1948), kpt. Władysław Łukasik ,,Młot” (1906–1949), ks. Władysław Gurgacz ,,Sem” (1914–1949), ppor. Henryk Wieliczko ,,Lufa” (1922–1949), płk Łukasz Ciepliński ,,Pług” (1913–1951), kpt. Franciszek Błażej ,,Roman” (1901–1951), płk Adam Lazarowicz ,,Klamra” (1902–1951), ppłk Antoni Olechnowicz ,,Pohorecki” (1905–1951), ppor Lucjan Minkiewicz ,,Wiktor” (1918–1951), st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ,,Rój” (1925–1951), gen. August Emil Fieldorf ,,Nil” (1895–1953). U dołu od lewej: kpt. Stanisław Sojczyński ,,Warszyc” (1910–1947), ppłk Stanisław Kasznica ,,Maszkowski” (1908-1948), kpt. Zdzisław Broński ,,Uskok” (1912-49), płk Hieronim Dekutowski ,,Zapora” (1918-1949), por. Jan Rodowicz ,,Anoda” (1923-1949), kpt. Józef Batory ,,Orkan” (1914-1951), mjr Mieczysław Kawalec ,,Żbik” (1916-1951), mjr Józef Rzepka ,,Znicz” (1913-1951), płk Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszka” (1910-1951), ppor. Edward Taraszkiewicz ,,Żelazny” (1921-1951), por. Karol Chmiel ,,Zygmunt” (1911-1951), mjr Bolesław Kontrym ,,Żmudzin” (1898-1953). Po środku, poniżej orła, fragment z rozkazu mjr. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki” ,,Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Bohaterowie. Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny (…). Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery, lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości”.

 

www.staszowski.eu