Strona główna POWIATY W 145. urodziny poświęcili samochód

W 145. urodziny poświęcili samochód

W sobotę 18 lipca br. przy remizie w Trześni odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: poseł na sejm RP, a zarazem sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, nadbryg. Andrzej Babiec podkarpacki komendant PSP, bryg. Marian Róg komendant miejski PSP w Tarnobrzegu, przedstawiciele związku ochotniczych straży pożarnych oraz samorządów powiatowego i gminnego.

Samochód trafił do jednostki w listopadzie ubiegłego roku. Jego wartość to 800 tys. zł, z tego 300 tys. zł to wkład z budżetu gminy Gorzyce, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskano 80 tys. zł, 420 tys. zł to dotacja, która pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Akt przekazania samochodu na ręce prezesa OSP Trześń dh-a Ryszarda Nowocienia złożył wójt Leszek Surdy wraz z zastępcą Lucyną Matyką. – Cieszę się, że wspólnymi siłami dzięki zaangażowaniu prezesa i zarządu OSP w Trześni oraz pracowników Urzędu Gminy Gorzyce udało się zakupić nowy samochód. Z tego miejsca chcę podziękować również wszystkim naszym parlamentarzystom z naszego województwa. W ciągu 4 lat do naszej gminy dzięki wsparciu posłów, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zarządu ZOSP RP nasza gmina zyskała już dwa samochody, a jeszcze w tym roku kupimy kolejny dla OSP Sokolniki – mówił Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Dobrych słów w kierunku jubilatów nie szczędzili zaproszeni goście. Poseł Rafał Weber dziękował szczególnie za udział druhów w gaszeniu pożaru w Obojni. Komendant nadbrygadier Andrzej Babiec zwracał uwagę na fakt inwestowania w straże – inwestycja w druhów strażaków – to zawsze dobra inwestycja w bezpieczeństwo ludzi – podkreślał. Słowa uznania za pracę i zaangażowanie jednostki skierowali również starosta Jerzy Sudoł, komendant miejski PSP bryg. Marian Róg, dyrektor zarządu wykonawczego OW ZOSP RP dh Edward Szlichta.

Uroczystość była okazją do odznaczenia najbardziej zasłużonych druhów. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Krzysztof Mróz, dh Tomasz Lipiński, dh Wojciech Pałkus i dh Krzysztof Kulig. Natomiast odznakę Strażak Wzorowy otrzymał dh Artur Guźla.

Uroczystego poświecenia samochodu dokonali kapłani ks. kanonik Józef Markowicz – kapelan gminny ZOSP RP oraz proboszcz trześniowskiej parafii ks. Wiesław Piś.

Kluczyki w oficjalnym ceremoniale zostały przekazane dh Przemysławowi Bożkowi, naczelnikowi OSP Trześń i to na nim będzie spoczywał obowiązek dbania o samochód.

Podczas uroczystości prezes OSP dh Ryszard Nowocień podziękował wszystkim, którzy wsparli zakup samochodu. Okolicznościowe, pamiątkowe grawertony zostały przygotowane dla posła Zbigniewa Chmielowca, generała Andrzeja Babca, wójta Leszka Surdego, komendanta miejskiego PSP Mariana Roga oraz Adama Kidy – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Rzeszowie.

Warto podkreślić, że w 2020 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni obchodzi swój 145 jubileusz. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to hasło, które od wieków przyświeca druhom-strażakom.

Przez 145 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześni służyło ponad pół tysiąca druhów. Z pełnym zaangażowaniem przez blisko półtora wieku ratują oni mienie ludzi i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie jest to łatwa służba. Na szczególną uwagę zasługuje udział strażaków tej jednostki w akcjach powodziowych, które nawiedziły gminę w 2001 r. i 2010 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni została powołana 1875 r. Pierwszym naczelnikiem był Michał Ciba. Obecnie prezesem jednostki jest dh Ryszard Nowocień, naczelnikiem dh Przemysław Bożek.

www.gminagorzyce.pl