Strona główna POWIATY mielecki Votum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Mielca

Votum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Mielca

Rada Miejska w Mielcu podczas kolejnej sesji, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2021.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciwko było 9 radnych. Nikt się nie wstrzymałWcześniej debatowano nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2021 i podjęto uchwałę o udzieleniu Prezydentowi votum zaufania.

mielec.pl