Strona główna POWIATY VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu”

VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie i grajcie Mu”

Zgodnie z Regulamin konkursu uczestnikami byli:
– uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
– uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
– uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,

Zaprezentowało się 82 uczestników, wykonując łącznie 36 kolęd. Według oceny JURY i Organizatorów Przegląd stał na wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy Przeglądu zostali nagrodzeni.

Autor: Marek Bisztyga
www.loniow.pl