Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Uwaga! Wyłączony odcinek ul. Zakładowej

Uwaga! Wyłączony odcinek ul. Zakładowej

Od poniedziałku, 15 czerwca, na czas robót budowlanych wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek ulicy Zakładowej. Planowany objazd ulicami: Chemiczną, Siarkopolową i Mechaniczną.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna, wykonawca  zadania „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu — etap I”, informuje, że od dnia 15.06.2020 r. przystępuje  do  wykonywania  kolejnego  etapu  robót – wymiany konstrukcji jezdni na odcinku ulicy Zakładowej.

W związku z technologią robót polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni, korytowaniu, wzmocnieniu podbudowy wraz z wykonaniem nowych warstw  nośnych  jezdni  konieczne  jest  wyłączenie z ruchu kołowego przedmiotowego odcinka  ulicy  Zakładowej. Na czas prowadzenia powyższych prac wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu, która odbywać się będzie ulicami: Chemiczną, Siarkopolową i Mechaniczną.

Wykonawca prosi o dostosowanie się  do  oznakowania  wprowadzonego na czas realizacji robót na przedmiotowym odcinku. – Za utrudnienia w ruchu kołowym przepraszamy, ze swej strony postaramy się, aby przewidziane w dokumentacji technicznej do  wykonania prace wykonać w jak najkrótszym terminie – podkreśla wykonawca.

www.tarnobrzeg.pl