Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Uwaga – odkomarzanie!

Uwaga – odkomarzanie!

W dniach 25 – 28 sierpnia br. w godzinach wieczornych na terenie Tarnobrzega przeprowadzane będzie odkomarzanie.

Jak podczas poprzednich akcji odkomarzania, do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Specjaliści uprzedzają jednak o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców wynoszącej około 7 dni.

Odkomarzanie planowane jest w dniach 25-28 sierpnia w godzinach wieczornych. W dniach 25-26 sierpnia zabiegami odkomarzania objęte zostaną osiedla miejskie, z kolei 27 -28 sierpnia odkomarzane będą ogrody działkowe oraz miejsca publiczne. Zaznaczamy jednak, że termin przeprowadzenia zabiegów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.

Harmonogram odkomarzania w dniach 25-28 sierpnia

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania 25 sierpnia 2020 r. – Wielowieś, Sielec, Zakrzów, Sobów, Podłęże, Dzików, Borów, Mokrzyszów.

Wykaz osiedli miejskich do zabiegu odkomarzania 26 sierpnia 2020 r. – Nagnajów, Mechocin, Ocice, Siarkowiec, Serbinów, Stare Miasto, Wielopole, Piastów.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania 27 sierpnia 2020 r. – ROD Mokrzyszów, ROD Nadole, SOD Zwierzyniec, ROD Wymysłów, ROD Miechocin.

Wykaz ogrodów działkowych do zabiegu odkomarzania 28 sierpnia 2020 r. – ROD Siarkopol, ROD Związkowiec, ROD Kamionka.

Wykaz miejsc publicznych do zabiegu odkomarzania w dniach 27 – 28 sierpnia 2020 r. – os. Przywiśle, park dzikowski, tereny rekreacyjne ul. Przy Zalewie, skarpa wiślana, lasek „buloński”, stawy rybne.

 

www.tarnobrzeg.pl