Strona główna POWIATY Usuwanie skutków ulewnych deszczy

Usuwanie skutków ulewnych deszczy

Wskutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu oraz naporu wody ze zbiornika część zachodnia grobli zbiornika Zalew w Zaklikowie w okolicach mnicha upustowego uległa podmyciu i uszkodzeniu. Istniało prawdopodobieństwo ponownego przerwania grobli. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu doszczelniono groblę czołową poprzez zabicie stalowej ścianki szczelnej na uszkodzonym odcinku i wyrównano uszkodzoną część grobli.

Opady deszczu uszkodziły również drogę i skarpę w pasie drogowym ul. Okólna. W ramach działań naprawczych zabezpieczono i oznakowano miejsce zdarzenia. Poprzez montaż zasuw odcinających zabezpieczono wodociąg na odcinku wystąpienia osuwiska. Wykonano nowy nasyp skarpy drogi z materiału ziemnego i kruszyw kamiennych oraz usunięto uszkodzone elementy nawierzchni i podbudowy dróg. Końcowym etapem prac było położenie nowych warstw konstrukcyjnych i utwardzenie kruszywami drogowymi poboczy i terenów bezpośrednio przyległych do uszkodzonej drogi.

www.zaklikow.pl