Strona główna POWIATY Umowa dotacji podpisana

Umowa dotacji podpisana

9 czerwca w urzędzie marszałkowskim Wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch podpisali z wójtem Janem Pyrkoszem umowę dotacji z PROW na budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowinach oraz zakup dla gminy samochodu asenizacyjnego do wywożenia osadów z POŚ oraz zbiorników. Dotacja opiewa na kwotę 626 tys. złotych, natomiast cały projekt szacowany jest na kwotę 993 tys. złotych. Oznacza to, ze dotacja stanowić będzie ok. 63 % wartości projektu.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 15 przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowinach, na działkach, które w ramach inwestycji realizowanej w 2018 roku nie miały uregulowanego stanu prawnego. Wówczas w Nowinach w ramach projektu PROW gmina wybudowała 93 „przydomówek”. Zatem w tym roku można mówić o faktycznej „dobudowie” tych urządzeń, po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości przez ich właścicieli lub współwłaścicieli. Planowany termin budowy to sierpień – wrzesień 2020 roku.

Drugim dotowanym zadaniem będzie zakup dla gminy samochodu do wywożenia osadów z POŚ, a ponadto z bezodpływowych zbiorników nieczystości- w celu świadczenia przez gminę tychże usług dla ludności.

Dotację pozyskano na wniosek wójta złożony w 2019 roku. Ostatecznie został on oceniony pozytywnie i zarząd województwa podkarpackiego zatwierdził tenże wniosek do udzielenia dotacji.

 

www.radomysl.pl