Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg NASZE MIASTO bliżej ludzi

NASZE MIASTO bliżej ludzi

Pomysł na bezpłatną gazetę, poruszającej sprawy społeczności lokalnej, żyjącej, realizującej swoje pomysły, rozwiązującej codzienne problemy, a także świętującej
swoje małe i duże sukcesy w konkretnym środowisku, zrodził się w grudniu ub. roku.

O co chodzi?
Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach rozszerzyliśmy zasięg dystrybucji
do 6 powiatów zwiększając nakład do 15.000 egz. oraz otwierając łamy gazety na materiały pozyskiwane od lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz zwykłych mieszkańców.
Gazeta jest w pełni apolityczna, poruszająca sprawy mieszkańców – stąd nazwa Nasze
Miasto – bliżej ludzi.

Ta gazeta jest właśnie dla Was i o Was.
Do współpracy zaprosiliśmy i nadal zapraszamy: samorządy, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, ludzi, którzy „chcą działać”, mają pomysł, inicjatywę, mieszkańców
tych dużych i mniejszych miejscowości z powiatów sandomierskiego, staszowskiego,
stalowowolskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i Tarnobrzega. Na szesnastu stronach
będą prezentowane treści poruszające sprawy tych środowisk.

Bezpłatna gazeta – bezpłatna dystrybucja
Powiedzenie „u nas nie ma żadnych zwrotów” jest bardzo uprawnione – z uwagi, że
gazeta jest bezpłatna każdy egzemplarz ma trafić do przysłowiowego Kowalskiego. Stąd
też pojawia się oferta dla punktów dystrybucji. Każdy punkt dystrybucji, który zgłosi
się do Redakcji będzie otrzymywał gazetę, do tego może również otrzymać stojaki lub
gazetniki do wykładania Naszego Miasta. Niestety liczba egzemplarzy jest ustalona
– 15.000 egz., stąd o utworzeniu punktu dystrybucji będzie decydować kolejność
zgłoszeń.
Każdy punkt dystrybucji będzie także promowany poprzez zamieszczanie modułowych
reklam punktu, promocji na stronie internetowej gazety oraz profilu FB. Docelowo
planujemy uruchomić 200 punktów dystrybucji Naszego Miasta.

Robert Kędziora
Redaktor naczelny