Strona główna POWIATY Tydzień Profilaktyki w Czajkowie

Tydzień Profilaktyki w Czajkowie

„Nie czas na nudę” – takie hasło przyświecało Tygodniowi Profilaktyki obchodzonemu w dniach 06- 10 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Był to czas wypełniony atrakcyjnymi spotkaniami i zajęciami, które miały na celu promowanie zachowań prozdrowotnych oraz integrację uczniów.

Poniedziałek upłynął pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, był to dzień fascynujący i bardzo pouczający, a to za sprawą zajęć o cyberprzemocy oraz szkodliwości narkotyków prowadzonych przez dzielnicowego pana Grzegorza Pargiełę z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Natomiast pani Dorota Wojnarowska z PPSSE, przeprowadziła zajęcia w klasach VII i VIII, o szkodliwym wpływie nikotyny na nasz organizm.

Wtorek pod hasłem dnia „Znam swoją wartość”, zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów klas I-III, prowadzone przez psychologa oraz pedagoga z PPP w Staszowie – panią Agnieszkę Majewską oraz panią Monikę Maj. Uczniowie na zajęciach poznawali swoje mocne i słabe strony , nauczyli się panować nad swoimi emocjami, a wiemy, że to łatwe nie jest.

Środa była dniem zdrowia. A o wiedzę o zdrowiu dla naszych uczniów zadbała higienistka szkolna pani Bożena Sapa, przeprowadziła zajęcia o zdrowym trybie życia, natomiast pani Renata Binkiewicz oraz pani Justyna Brzyszcz zorganizowały pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czwartkowi towarzyszyło hasło „Bezpieczeństwo na co dzień”. Najmłodsi uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Natomiast uczniowie klas V-VIII pod kierunkiem pani Lidii Obarzanek-Januszewskiej, w emocjach zakończyli grę terenową, poszukiwali szczęścia…. na mecie okazało się, że czeka na zwycięzców niespodzianka oczywiście pełna szczęścia. Następnie na boisku szkolnym odbył się tor przeszkód z ratownictwa pożarniczego, przygotowany przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej. Nasi uczniowie, w grupkach klasowych w strażackim hełmach, dzielnie przeszli wszystkie przeszkody, aby ratować życie ludzkie podczas pożaru. Bez problemu i prawidłowo potrafią wykonać resuscytację, mają dużą wiedzę na ten temat. Z czego jesteśmy dumni. Dzieciaki były zachwycone prezentacją potężnego, nowoczesnego wozu strażackiego.

Finałem Tygodnia Profilaktyki było przedstawienie profilaktyczne „W pułapce zła”, przygotowane przez uczniów Szkolnego Teatru Profilaktycznego. Przedstawiona w formie pantomimy walka z uzależnieniami.

Był to fascynujący tydzień, pełen emocji, nauki oraz dobrej zabawy integracyjnej, o frekwencję nie musieliśmy się martwić, nasi uczniowie chętnie z zaciekawieniem przychodzili do szkoły. Był to z pewnością tydzień, który uświadomił młodym uczniom, jak ważny jest zdrowy styl życia, dbanie o własne bezpieczeństwo i odpowiedzialność za własne wybory.

Serdeczne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, prowadzących zajęcia oraz nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy w sposób szczególny zaangażowali się organizację Tygodnia Profilaktyki.

staszow.pl