Strona główna POWIATY mielecki Trwa nabór do programu aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim

Trwa nabór do programu aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie konkursowym “Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 roku życia, niepracujące, w tym bierne zawodowo, o różnym poziomie niepełnosprawności, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Mielec: gmina miejska Mielec, gmina wiejska Mielec, gmina Przecław, gmina Tuszów Narodowy tj.:

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

W projekcie zaplanowano wsparcie:

  • Społeczne – Racjonalna Terapia Zachowania.
  • Zdrowotne – Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających (w tym dostosowanie indywidualnego programu ćwiczeń dla uczestnika projektu) oraz poradnictwo psychologiczne.
  • Zawodowe – Doradztwo zawodowe, Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www.pcprmielec.pl 

Więcej informacji można uzyskać w ogłoszeniu oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pokój 1, tel. 17 78 00 559 w godzinach pracy: pn-pt 7:30 – 15:30.

mielec.pl