Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Technikum ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu objęte patronatem Izby...

Technikum ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu objęte patronatem Izby Administracji Skarbowej

W Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu w technikum ekonomicznym będą kształcić się przyszli pracownicy administracji celno-skarbowej.  W dniu 7.06.2022r miała miejsce uroczysta inauguracja współpracy szkoły z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szkołę odwiedzili pracownicy IAS w osobach pana Piotra Baumana Pierwszego Zastępcy Dyrektora IAS, pani Edyty Furman Kierownika Referatu Komunikacji oraz pani Moniki Jasiny eksperta służby celno-skarbowej. W inauguracji współpracy uczestniczył także prezydent Tarnobrzega pan Dariusz Bożek oraz pani Wioletta Burdzy z wydziału edukacji tarnobrzeskiego magistratu.

Społeczność szkolna „Rolnika” była świadkiem nawiązanego porozumienia i uczestniczyła w wykładzie przeprowadzonym przez panią Monikę Jasinę nt . „Krajowa Administracja Skarbowa wobec kryzysu humanitarnego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę”.

Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż Rolnik jest trzecią szkołą w województwie podkarpackim, z którą Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie będzie współpracować.

Porozumienie, które szkoła zawarła z tą instytucją dotyczy innowacji celno-skarbowej, która ma przybliżyć młodzieży specyfikę pracy w administracji  celno-skarbowej. W ramach tej innowacji uczniowie technikum ekonomicznego poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej oraz wchodzącej w jej skład służby celno-skarbowej. Zakres innowacji obejmuje także przepisy regulujące funkcjonowanie KAS, jej ceremoniał, zajęcia z samoobrony i musztry oraz kulturę i etykę zawodową. Uczniowie będą odbywali zajęcia teoretyczne w szkole, a od września także zajęcia praktyczne w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Główną ideą wspólnego działania jest łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej wynikającej z zadań realizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej z procesem dydaktycznym realizowanym w naszej szkole. Najważniejszym celem nawiązanej współpracy jest edukacja młodzieży w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, a także szansa dla absolwentów naszego technikum ekonomicznego, którzy będą wartościowymi kandydatami do pracy i służby w szeregach administracji skarbowej, gdyż na wielu stanowiskach w tej instytucji wyższe wykształcenie nie jest wymagane dlatego nasi ekonomiści będą mogli starać się o pracę w KAS zaraz po maturze.

Nawiązana współpraca jest więc szansą wykształcenia uczniów, którzy będą się wpisywać w potrzeby rynku pracy. Koordynatorem współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie jest pani Bogusława Serwan-Partyńska.

inf. Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu
tarnobrzeg.pl