Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Tarnobrzega ma swoją wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

Tarnobrzega ma swoją wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

W czwartek, 21 listopada otwarto w Tarnobrzegu bezpłatną wypożyczalnię.

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego powstała w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu o wartości nieco ponad 1 milion 300 tysięcy złotych, z czego MOPR pozyskał blisko 1 milion 200 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych, ale także zwiększenie wiedzy
i umiejętności opiekunów w kwestii opieki nad osobami niesamodzielnymi. W ramach projektu skorzystać można
z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu, ale też z bezpłatnego transportu, montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu. Projekt zakłada również indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych dotyczące pielęgnacji
i rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ramach działalności wypożyczalni.

Oferta wypożyczalni robi wrażenie. Sprzęty są nowe i wysokiej klasy. Od przyszłego roku przybędą nowe. Osoby zainteresowane wypożyczeniem muszą posiadać zaświadczenie lekarskie, a także wypełnić dokumentację projektową.   Szczegółowych informacji na temat projektu i możliwości skorzystania z niego udzielają pracownicy biura projektu, które mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 102, tel. 15-856-76-31.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wypożyczalni, biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia).

Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do wypożyczalni lub biura projektu, lub mają trudności z wypełnieniem formularzy pracownicy MOPR oferują pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania pacjenta, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego
i Wspomagającego mieści się przy ulicy Kościuszki 30 (za budynkiem dawnego internatu LO), a czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty 9.00-13.00. Kontakt telefoniczny: 15 856 76 41

Punkt powstał w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 387 269,24 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 179 178,85

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

www.tarnobrzeg.pl