Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Tablety już kupione, lada dzień trafią do uczniów

Tablety już kupione, lada dzień trafią do uczniów

Zakupione, dostarczone, formalności dopełnione i już tablety ruszają dalej. Na czas zdalnej nauki trafią do 141 tarnobrzeskich uczniów, którzy z powodu braku odpowiedniego sprzętu nie mogli w pełni realizować podstawy programowej w sytuacji epidemii. Niezbędny sprzęt zakupiło miasto.  

– To na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicznej, nie mogliśmy więc pozostać bezczynni wiedząc, że wciąż są uczniowie, którzy nie mogą w pełni realizować podstawy programowej. Część potrzeb sprzętowych zaspokoiły szkoły wypożyczając swoim uczniom na czas nauki zdalnej sprzęt, jakim dysponują. Trochę sprzętów przekazali szkołom i uczniom darczyńcy. Otrzymaliśmy też grant w wysokości 100 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” finansowanego z EFRR. Dzięki temu, że działaliśmy błyskawicznie, na co pozwalał program, wraz ze złożeniem wniosku o grant wszczęliśmy procedury zakupowe. Liczyliśmy że dosyć szybko powinniśmy mieć do rozdysponowania 40 laptopów. Wciąż jednak na nie czekamy. Niezależnie od tego zdecydowałem o zakupie brakujących 141 tabletów, by nie było ani jednego ucznia, któremu nie pomogliśmy w dostępie do nauki – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Tablety zostały już rozdysponowane pomiędzy szkoły według zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów placówek. Lada dzień trafią do uczniów, którym zostaną wypożyczone na czas trwania nauki zdalnej. Później tablety wrócą do szkół.

Szkoły będą bezpośrednio kontaktować się z opiekunami uczniów lub uczniami pełnoletnimi, w celu przekazania tabletów, po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia. Odbiorcy tabletów będą zobligowani do uzyskania dostępu do sieci Internet we własnym zakresie. Szkoły   dostaną   informację   o   możliwości   podłączenia   Internetu   na preferencyjnych   warunkach,   które   zostały   uzgodnione   przez   Ministerstwo Cyfryzacji z operatorami sieci komórkowych.

Przy zakupie tabletów wzięto pod uwagę wymagane parametry techniczne do prowadzenia   lekcji w modelu zdalnym,   rekomendowane   przez   Centrum   Projektów   Polska   Cyfrowa. Uczniowie   będą   mogli   swobodnie   dołączyć   się   do   wideokonferencji   oraz odtwarzać materiały lekcyjne umieszczone w sieci.

www.tarnobrzeg.pl