Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Szukamy wolontariuszy!

Szukamy wolontariuszy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I, w ramach którego wsparciem objęci są seniorzy (osoby w wieku 65 lat i więcej), którzy ze względu na stan zdrowia, w okresie pandemii Covid-19, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Zgodnie z rządowym Programem „Korpus Wsparcia Seniorów”, do realizacji Modułu I zaangażowani będą wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczący codzienną pomoc osobom potrzebującym. W związku z tym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu poszukuje osób, organizacji pozarządowych (w szczególności skupiających środowiska młodzieżowe) zainteresowanych wolontariackim świadczeniem usług wsparcia na rzecz seniorów (osoby w wieku 65 lat i więcej).

Planowane w ramach programu wsparcie obejmuje:

  • wsparcie społeczne, poprzez spędzanie czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, sporządzanie posiłków, wspólne zakupy),
  • ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, zorganizowanie transportu na szczepienia, asystowanie podczas wizyty),
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego (dostarczanie na koszt seniora ciepłych posiłków i zakupów, dostarczanie produktów żywnościowych, wyprowadzanie psa itp.)
  • pomoc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych lub dowiezienia seniora do urzędu,
  • w uzasadnionych sytuacjach, poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami programu wskazanym jest, aby osoby świadczące pomoc (tak zwaną „pomoc sąsiedzką”, zamieszkiwały  jak najbliżej osób potrzebujących wsparcia i mogły pomoc taką świadczyć codziennie.

Podmiot realizujący/wolontariusz może otrzymać (według zasad określonych przez MOPR) między innymi zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z samochodu prywatnego, ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie NNW i środki ochrony osobistej.

Osoby i organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka), za pośrednictwem poczty elektronicznej: mopr@mopr.pl lub pod nr telefonów: 15 823 07 38 wew. 103.

Program trwa do 31.12.2022 roku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

tarnobrzeg.pl