Strona główna POWIATY Szpital w Nowej Dębie z e-usługami

Szpital w Nowej Dębie z e-usługami

Umowa  na realizację projektu unijnego pod nazwą “E-usługi w SPZZOZ w Nowej Dębie”. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Nowej Dębie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana w Rzeszowie.

Pieniądze na realizację podpisanej w ubiegłym tygodniu umowy pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności do e-usług.

Ogólna wartość projektu, który pozwoli m. in.  umawianie terminów wizyt w poradniach specjalistycznych oraz wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów,  wynosi 2,8 miliona złotych , z czego dofinansowanie wynosi 85%, co stanowi kwotę niemal 2,1 miliona. Pozostała część w wysokości ponad 700 tysięcy  to wkład własny.

– W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz sprzęt medyczny, co przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług medycznych w SPZZOZ w Nowej Dębie – podkreśla Wiesława Barzycka, dyrektor nowodębskiej lecznicy.

Procedura przetargowa ruszy w lipcu tego roku,  a zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec listopada przyszłego roku.

tarnobrzeski.pl