Strona główna POWIATY Szpital powiatowy z akredytacją

Szpital powiatowy z akredytacją

Dodatkowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia i pewność pacjentów, że trafili do dobrej placówki – to zyskał Szpital Powiatowy w Nowej Dębie dzięki certyfikatowi akredytacyjnemu wydawanemu przez Ministerstwo Zdrowia. Wydany pod koniec czerwca certyfikat będzie ważny przez 3 lata.

Żeby otrzymać ten dokument szpital musiał spełnić standardy akredytacyjne. – Musieliśmy udowodnić, że w szpitalu są opracowane i stosowane procedery postępowania w wielu różnych obszarach – mówi Wiesława Barzycka.  – Badano u nas m. in. standardy w zakresie ciągłości opieki, praw pacjenta, oceny stanu pacjenta, czy opieki nad pacjentem oraz kontroli zakażeń.

Kontrolerzy oceniali szpital także w zakresie farmakoterapii, znieczuleń, diagnostyki obrazowej, odżywiania, zarządzania ogólnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacją i środowiskiem opieki.

Działania akredytacyjne prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaczęły się w marcu tego roku. Do szpitala przyjechało 4 wizytatorów, którzy analizowali dokumentację i pracę w poszczególnych oddziałach, poradniach specjalistycznych. Zajmowali się też działaniami szpitala dotyczącymi ochrony środowiska i BHP.  Nowodębska lecznica spełniła 81 procent wymogów akredytacyjnych. To dużo, zważywszy, że akredytację można otrzymać mając już 75 procent.

www.tarnobrzeski.pl