Strona główna POWIATY mielecki Szkolna Caritas

Szkolna Caritas

W Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim powołane zostało Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej.

W odpowiedzi na prośbę dyrektora szkoły, powołane zostało Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, które przed wprowadzeniem reformy oświaty działało przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II. Asystentem szkolnym Koła został ks. Marcin Byś, który będzie sprawował nad nim opiekę duchową, a opiekunem ds. organizacyjnych i wychowawczych została Maria Dubiel.

Powołane Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

– Niech działalność Koła przyczynia się do kształtowania i umacniania wśród uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz służy praktykowaniu przykazania miłości bliźniego
w waszej szkole i parafii – napisał w akcie powołania ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

www.radomyslwielki.pl