Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Szkoła w domu

Szkoła w domu

Prezydent Tarnobrzega przypomina, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło serwisy internetowe zawierające materiały do nauki zdalnej w domu. Zadania za pośrednictwem elektronicznego dziennika wysyłają też nauczyciele. 

Materiały do nauki w domu przygotowane przez MEN znajdziemy na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje . Są tam propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania. Gotowe materiały dydaktyczne oferuje uczniom i nauczycielom platforma  epodreczniki.pl, która   stanowi   bezpłatne, stworzone   i administrowane przez  Ministra Edukacji Narodowej,  narzędzie edukacyjne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała z kolei pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który jest publikowany jest codziennie, aż do 25 marca. Każdy taki zestaw składa się z:

– zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

– zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

– zadań z języka angielskiego zorganizowanych według umiejętności.

Zadania publikowane są codziennie o godz. 9.00 na stronie www.cke.gov.pl , natomiast   rozwiązania o godz. 15:00 na stronie
http://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Niezależnie od materiałów MEN i CKE zadania swym uczniom zadają również nauczyciele przedmiotowi. Kontakt odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego (e-dziennik), starsze klasy często kontaktują się z nauczycielami również za pośrednictwem popularnych mediów społecznościowych.

www.tarnobrzeg.pl