Strona główna POWIATY Szefowie Agencji Rozwoju Przemysłu z wizytą w nowodębskim technikum

Szefowie Agencji Rozwoju Przemysłu z wizytą w nowodębskim technikum

Informacja o kierunkach kształcenia i o możliwości współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Nowej Dębie trafi do materiałów informacyjnych tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Taka decyzja zapadła tuż po wizycie dyrektora ARP w Tarnobrzegu, Adama Kuśnierza i jego zastępcy Mariana Cąpały w popularnym nowodębskich technikum.

ARP od dawna współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 w Nowej Dębie, jednak jej szefostwo odwiedziło szkołę po raz pierwszy. Dyrektor wraz ze swoim zastępcą obejrzeli szkole pracownie, warsztaty i obiekty sportowe. Po szkolnych obiektach oprowadzali ich dyrektor placówki Iwona Strojek oraz starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł.

– Nowa Dęba ma wieloletnie przemysłowe tradycje, o których trzeba mówić, a jeśli jest do tego zaplecze, które kształci fachowców, to warte jest tym bardziej podkreślenia – mówił Adam Kuśnierz.

– Dlatego informacje o szkole staną się częścią oferty dla potencjalnych inwestorów. Trzeba promować szkolnictwo zawodowe po to, żeby ten system jeszcze lepiej wspierał aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorców i spełniał ich oczekiwania.

– Świetna współpraca szkoła – firma jest wtedy, kiedy zaczyna się już od pierwszej klasy kształcenia ucznia, kiedy uczeń od samego początku ma realny kontakt z przedsiębiorstwem – mówiła  Iwona Strojek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie. – To nie tylko wycieczki do firm, ale zajęcia praktyczne z nauczycielami, kontakt nauczycieli z pracownikami, doposażanie nas jako szkoły na potrzeby danego rynku pracy, czy konkretnego przedsiębiorstwa. Bo my kształcimy dla przedsiębiorców, więc zaangażowanie powinno być obopólne.

Jerzy Sudoł dodał, że starostwu powiatowemu, jako organowi prowadzącemu tę placówkę oświatową, też zależy na tym, żeby szkoła była dobrze doposażona w różnego rodzaju urządzenia i przedmioty dydaktyczne. – Prócz bazy, którą stanowią warsztaty szkolne ważna jest tez baza sportowa – podkreślił starosta.

A tym nowodębskie technikum może się poszczycić. Orlik, hala sportowa, sala gimnastyczna – wszystko to od lat jest do dyspozycji tutejszych uczniów.