Strona główna POWIATY „Szanuję siebie-szanuję innych”

„Szanuję siebie-szanuję innych”

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka. 

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie. Czas obejmujący naukę w szkole podstawowej to także okres, kiedy uczeń wkracza w wiek dojrzewania. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony. Toteż zadaniem dorosłych –  rodziców i nauczycieli jest wspieranie uczniów w tym okresie. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie  ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów oraz będąc wiernymi zasadzie, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, zorganizowaliśmy w listopadzie i grudniu  w Szkole Podstawowej w Zrębinie szereg działań profilaktycznych wspomagających  kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, profilaktykę zachowań ryzykownych, usprawnienie komunikacji i współpracy w grupie.

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki odbyły się zajęcia  dla dzieci i młodzieży poprowadzone przez wychowawców klas oraz warsztaty szkoleniowe  „Przeciwdziałanie agresji słownej” – skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Zorganizowano również  konkursy plastyczne o tematyce prozdrowotnej  dla dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz dla  uczniów szkoły. Uczniowie klas 6 i 7 przygotowali prezentacje multimedialne na temat szkodliwości używek-papierosów i dopalaczy.

Podsumowaniem Szkolnych Dni Profilaktyki było zaprezentowanie przedstawienia teatralnego „ Sąd nad gangiem używek” przygotowanego przez uczniów klas 6 i 7 pod kierunkiem pani Alicji Kotlarz i pani Justyny Janeczek.

www.portal.polaniec.eu