Strona główna POWIATY Świętokrzyskie forum psychiatrii środowiskowej

Świętokrzyskie forum psychiatrii środowiskowej

Konferencja dotycząca zdrowia psychicznego odbyła się 22 listopada 2019 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Udział w niej wzięli zaproszeni goście, samorządowcy, miejscy radni oraz osoby działające na rzecz zdrowia psychicznego. Urząd Miejski w Sandomierzu reprezentował Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podsumował wkład miejskiego samorządu w pomoc osobom z problemami psychicznymi.

Kolejną częścią wydarzenia był panel wykładów, podczas którego przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące zdrowia psychicznego, jego rozwoju przy wsparciu samorządów oraz plany na najbliższą przyszłość.

Zwieńczeniem konferencji był występ artystyczny pt. „Biorę to na siebie” – przygotowany przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie. Spektakl ten przygotowano w ramach projektu finansowanego przez fundację PZU Kurtyna w Górę, teatroterapia w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

www.sandomierz.pl