Strona główna POWIATY Święto Policji w Kielcach

Święto Policji w Kielcach

Wojewódzkie obchody święta policji w garnizonie świętokrzyskim, rozpoczęły się we wtorek 21 lipca br. mszą świętą odprawioną o godz. 18:00 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Królowej. Cywilna część święta, nawiązująca m.in. do 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej, odbyła się następnego dnia, w środę 22 lipca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.
Obchody rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Wydrzyńskiego komendantowi wojewódzkiemu policji w Kielcach nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi. Następnie, podniesiono na maszt flagę państwową i odegrano hymn. Jak zwykle, przy okazji święta wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Medale ,,Za długoletnią służbę”, przyznane przez prezydenta RP otrzymało 40 policjantów i pracowników cywilnych, a resortowe odznaczenia „Zasłużony policjant”, przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wręczono 39 policjantom. Wśród wyróżnionych znaleźli się p.o. pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk oraz zastępca komendanta mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Kierownictwo świętokrzyskiej policji postanowiło także uhonorować zasłużone osoby brązowymi medalami „Za zasługi dla Policji”, które otrzymali: starosta staszowski Józef Żółciak, komendant powiatowy PSP w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa i nauczycielka z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Włoszczowie Sylwia Pura-Maciejczyk. Jak co roku, wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także okolicznościowe ,,Medale 100-lecia utworzenia Policji Państwowej”, przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. List od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, odczytał dowódca Oddziału Prewencji Policji w Kielcach insp. Krzysztof Kozieł, natomiast nadinsp. Paweł Dzierżak odczytał list od komendanta głównego policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Głos zabrał także wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który dziękował policjantom za służbę podkreślając jej szczególnie ważne znaczenie.

www.staszowski.eu