Strona główna POWIATY Światło dla Polski w czasie pandemii

Światło dla Polski w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa widzimy wiele przejawów ludzkiej dobroci i bezinteresownej pomocy. W ten nurt wsparcia wpisuje się kampania społeczna „Światło dla Polski”. Istotą kampanii jest wsparcie społeczeństwa w trakcie trwania pandemii wirusa poprzez zachęcanie do oddawania krwi, wsparcie placówek oświaty poprzez E-learning, czy zakup najpotrzebniejszych artykułów ochrony bezpośredniej dla polskich medyków i służb.

Organizatorami kampanii są Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa – Legion oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, a partnerami wspierającymi są Slim Light Design Sp z o.o oraz Narodowy Instytut Wolności w programie FIO.

Wstępnie ustalone ramy czasowe kampanii to okres od 5 kwietnia 2020 roku do 1 listopada 2020, lecz jej faktyczne zakończenie będzie uzależnione od rozwoju sytuacji w Polsce. Główne cele projektu można przedstawić w trzech modułach tematycznych:

  1. Wsparcie Publicznej Służby Krwi

Kampania ma zachęcać krwiodawców oraz potencjalnych dawców do oddawani krwi podczas trwania pandemii. Dzięki posiadanemu przez nas Odznaczeniu „Serce Legionu” oraz wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności organizatorzy będą nagradzać nim aktywnych krwiodawców.

Specjalnie na czas trwania kampanii Kapituła „Serca Legionu” zmieniła kryteria dla osób, które zechcą pomagać w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Publiczna Służba Krwi. Kluby krwiodawstwa z całej Polski mają możliwość składania wniosków o odznaczenie dla swoich członków.

Udział w kampanii nie wymaga dołączania do Klubu HDK Legion, a wyłącznie oddawanie krwi lub jej składników z wykorzystaniem Portalu Legion lub aplikacji „Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi”.

  1. E-learning Legionu

Portal Legion uzbrojony jest w platformę e-learningową dającą możliwość edukacji zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych w dwóch tematykach:

Organizatorzy zachęcają do udziału w szkoleniach, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z najistotniejszymi informacjami przygotowanymi w nowoczesny i zarazem przystępny sposób.

  1. Zakup artykułów ochrony bezpośredniej dla polskich medyków oraz służb

Wszystkie potrzebne informacje dla osób chcących wziąć udział w kampanii znajdują się na stronie organizatora: LEGION

www.stalowawola.pl