Strona główna POWIATY mielecki Świąteczno-noworoczne spotkanie samorządów miasta i powiatu

Świąteczno-noworoczne spotkanie samorządów miasta i powiatu

Sala widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu była miejscem tradycyjnego świąteczno-noworocznego spotkania władz samorządowych miasta i powiatu mieleckiego.

Tak jak przed rokiem oba samorządy przygotowały je wspólnymi siłami. Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski i starosta mielecki Stanisław Lonczak najpierw dokonali krótkiego podsumowania swoich dokonań w roku 2019, a następnie składali życzenia świąteczno-noworoczne zaproszonym gościom.

Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkania świąteczno-noworoczne są okazją do wręczenia wyróżnień za kończący się rok dla najbardziej aktywnych osób, instytucji i firm. Prezydent  i Starosta przyznali je w pięciu kategoriach za dokonania zarówno w skali miasta jak i powiatu mieleckiego.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał zespół Kameleony z Domu Kultury SCK pod dyr. Jolanty Dudzik oraz orkiestra i chór Zespołu Pieśni i Tańca Rzeszowiacy.

Na koniec głos zabrał ksiądz Kazimierz Czesak. Później przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

***

Nagrody Prezydenta Miasta Mielca i Starosty Powiatu Mieleckiego

Kategoria Biznes

ANKOL Sp. z o.o. – za światowy poziom działalności w branży lotniczej oraz promocję polskiej gospodarki na międzynarodowych rynkach.

PZL Mielec – za budowanie potencjału gospodarczego oraz olbrzymi wkład w rozwój mieleckiego i polskiego lotnictwa.

Kategoria Kultura

Dla Jana Szynala – za niezwykłe popisy wokalne zaprezentowane w programie „Mam talent!” oraz promocję powiatu mieleckiego przed wielomilionową widownią.

Dla Jolanty Dudzik – za wielkie zaangażowanie i pasję wkładane od lat w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzację sztuki wokalnej.

Kategoria Sport

Dla Dawida Piłata – za godne reprezentowanie powiatu mieleckiego podczas polskich, europejskich i światowych zawodów w rzucie młotem.

Dla Piotra Urbana – za wybitne osiągnięcia podczas zawodów szermierczych w Polsce i na świecie oraz promocję miasta Mielca.

Kategoria Sprawy Społeczne

Dla Wojciecha Naprawy – za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, otwartość na współpracę oraz inicjowanie i koordynowanie licznych działań prospołecznych.

Dla Emilii Żoli – za wieloletnią działalność na rzecz środowiska lokalnego, popularyzację sportu i kultury oraz propagowanie postaw patriotycznych.

Kategoria Rodzina

Dla Zofii i Marka Cichoniów – za wieloletnie pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;  wielkie serca, troskę i miłość okazywane wszystkim dzieciom oraz wzorową współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Dla Grażyny Chamielec – za działalność i aktywność na rzecz dzieci i młodzieży, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

www.mielec.pl