Strona główna POWIATY Stypendia Wójta dla najlepszych

Stypendia Wójta dla najlepszych

Wnioskodawcy stypendium dokumentowali swoje osiągnięcia w postaci otrzymanych laurów z konkursów przedmiotowych i olimpiad zgodnie z zawartymi w Uchwale wytycznymi do uzyskania stypendium. Dwóch uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Łoniów I stopnia, trzech zaś zostało nagrodzonych stypendium II stopnia.

Wójt pogratulował dotychczas osiągniętych sukcesów wszystkim stypendystom, a także ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, życząc jednocześnie dalszych osiągnięć i sukcesów w obszarze kultury, edukacji, sportu. Podkreślił, że przyznane nagrody są powodem do osobistej satysfakcji i dumy z osiągniętych wyników, a także przyczyniają się do promowania naszej gminy. Kontynuując życzenia wyraził przekonanie, że w przyszłości Oni zajmą miejsca pracy na różnych stanowiskach.

Autor: Ewa Kubik
www.loniow.pl