Strona główna POWIATY Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF

Stalowa Wola, Nisko, Pysznica i Zaleszany tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli (dalej: MOF Stalowa Wola). Rady poszczególnych Gmin podjęły stosowne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli. Na mocy ww. uchwał w dniu 26 maja 2022 r. prezydent Stalowej Woli wraz z burmistrzem Niska, wójtem Pysznicy i wójtem Zaleszan podpisali Porozumienie w sprawie współdziałania celem opracowania i realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli.

W związku z trwającymi aktualnie pracami diagnostycznymi będącymi podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli.

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_stalowa_wola_mieszkancy

Opracowanie wspólnej strategii umożliwi realizację przedsięwzięć zintegrowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządy skupione w MOF Stalowa Wola. ZIT należą do instrumentów rozwoju terytorialnego i służą kompleksowemu podejściu do rozwiązywania problemów oraz partnerskiemu modelowi współpracy między samorządami.

Państwa opinie zostaną wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i realizacji konkretnych inwestycji. Dzięki zebranym opiniom będzie można lepiej dostosować działania realizowane lokalnie do realnych potrzeb mieszkańców. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wykorzystywana będzie do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027.

stalowawola.pl