Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Stowarzyszenie Czwórmiasto powołane

Stowarzyszenie Czwórmiasto powołane

Włodarze czterech miast, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza podpisali dokumenty powołujące Stowarzyszenie Czwórmiasto.  Zebranie założycielskie miało miejsce w Zamku Tarnowskich w Dzikowie, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, w piątek 15 lipca br.

Zwieńczeniem zebrania było uroczyste złożenie podpisów pod statutem nowego stowarzyszenia przez sygnatariuszy czwórmiejskiego projektu, burmistrza Niska Waldemara Ślusarczyka, zastępcę burmistrza Sandomierza Janusza Stasiaka, prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego i gospodarza miejsca, inicjatora powołania stowarzyszenia, prezydent Tarnobrzega Dariusza Bożka.

W uroczystości udział wzięła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, minister Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego Radosław Wiatr Wicewojewoda Podkarpacki,  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, były prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński,  zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nisko Zbigniew Kotuła.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Czwórmiasto na dwuletnią kadencję wybrany został prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Funkcję tę co dwa lata obejmował będzie włodarz innego miasta tworzącego Czwórmiasto. Funkcję zastępcy prezesa powierzono burmistrzowi Niska Waldemarowi Ślusarczykowi. Skład Zarządu Stowarzyszenia uzupełniają: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Michał Litwin, a w komisji zasiadają także: zastępca prezydenta Tarnobrzega Mirosław Pluta, zastępca burmistrza Niska Zbigniew Kotula, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Stalowa Wola Jolanta Kowalewska, naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Sandomierza Piotr Wójtowicz.

Czwórmiasto ma charakter otwarty, nie wyklucza możliwości przystąpienia do niego innych samorządów, w tym gmin powiatu tarnobrzeskiego. Celem czwórmiejskiego porozumienia, a teraz już Stowarzyszenia jest oparta na partnerstwie współpraca na wielu płaszczyznach. Obejmować będzie m.in. kulturę, oświatę, ochronę środowiska i gospodarke wodną, turystykę, sport i rekreację, ochronę zabytków, szeroko pojętą gospodarkę.

Szczególnym zainteresowaniem samorządy obejmą następujące dziedziny: działania zmierzające do lokalizacji korytarza trasy ekspresowej S74 (w szczególności na odcinku Nisko-Tarnobrzeg-Opatów), działania zmierzające do budowy drugiego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu i ulicy Lwowskiej „Bis”, działania zmierzające do wpisania miast w strategiczną sieć komunikacyjną (kolejową i drogową) związaną z powstawaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, działania zmierzające do poprawy komunikacji wewnętrznej pomiędzy sygnatariuszami, zarówno w zakresie infrastruktury transportowej, jak również transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem koncepcji „smart city” oraz ekologicznych środków transportu.

– To moment historyczny. To, co dziś budujemy, jest pokłosiem wielkiej COP-owskiej myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego. To Centralny Okręg Przemysłowy dał początek idei łączenia tego regionu, budowy nowoczesnego państwa. Przed kilku laty zamysł połączenia sił zaczął kiełkować w głowie obecnego na dzisiejszej uroczystości byłego prezydenta Tarnobrzega, Jana Dziubińskiego. Za jego kadencji, były to lata 2007-2008 włodarze naszych miast podpisali pierwsze porozumienie. Następcy podpisali kolejne, a później już to podpisane w roku 2019 przez nas, które dziś zaowocowało powołaniem stowarzyszenia. W oparciu o historię budujemy przyszłość. Powołaliśmy stowarzyszenie, przygotowujemy projekty, przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

– Dzieje się to w roku, gdy obchodzimy 85-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Nawiązując do pięknej tradycji, do historii, która dała nowe życie dla naszych miejscowości, czerpiąc inspiracje z tamtych czasów, dziś wyznaczamy nowe kierunki rozwoju. Czwórmiasto jest dla nas wielką szansą. Zgoda buduje. Chcemy podążać w tym duchu, nie rywalizacji, a współpracy. Chcemy wzbogacać się swoimi produktami gospodarczymi, kulturalnymi, społecznymi, sportowymi, aby nasze potencjały łączyć, a dzięki temu wygrywać, ukazywać siłę naszych samorządów – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Mówimy dziś o sukcesie jakim niewątpliwie jest zawiązanie Stowarzyszenia Czwórmiasto. Ale ten sukces nie przyszedł sam,  poprzedziła go ciężka praca. To dzięki tej pracy dziś mamy już zdefiniowane obszary współpracy. Jest to transport, komunikacja, przemysł, turystyka i kultura –  mówił burmistrz Miasta i Gminy Nisko Waldemar Ślusarczyk.

– Każde z naszych miast ma swoja specyfikę, każde ma swoją strategię rozwoju, realizuje swoje programy. Są jednak też płaszczyzny wspólne. Mam nadzieję, że działając w ramach Czwórmiasta wykorzystamy efekt synergii w realizacji konkretnych wspólnych celów, jak chociażby program rozwoju transportu zeroemisyjnego. Liczę, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że ten nasz projekt spełnił pokładane w nim oczekiwania w stu procentach, że dał silnego bodźca do rozwoju społeczno-gospodarczego naszych miast, naszych regionów – mówił zastępca burmistrza Sandomierza Janusz Stasiak.

– Trzy lata, jakie minęły od podpisania porozumienia, to lata pracy, dyskusji nad projektami, zasadami współpracy, by teraz móc jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców, by wydobyć potencjał każdego z miast. Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby te wszystkie idee, pomysły przełożyć teraz na dobre projekty przynoszące bardzo dobre korzyści dla mieszkańców i nie tylko – mówiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Ta sala w Zamku Tarnowskich była miejscem wielu ważnych wydarzeń dla historii miasta, regionu i kraju. Dziś kolejne z nich. Idea Czwórmiasta właśnie wychodzi na zupełnie inny, dużo wyższy poziom. Jesteście przykładem, że miasta, które są w bliskim sąsiedztwie mogą ze sobą znakomicie współpracować, a nie ze sobą konkurować – mówił Minister Infrastruktury, Rafał Weber.

– Rodzi się nowa aglomeracja. Wszystkie cztery miasta mają znakomity potencjał. Jesteśmy przekonani, że droga jaką państwo obrali, to słuszna droga. Ważne dla idei Czwórmiasta jest to, że trafiła na dobry grunt, na włodarzy miast, którzy chcą ze sobą współpracować. Dajecie innym samorządom dobry przykład – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

– To wydarzenie niezwykle ważne dla wszystkich czterech miast, ale też dla obydwu województw. Czwórmiasto wspólnie będzie podejmować niezwykle istotne dla rozwoju całego regionu kwestie gospodarcze, komunikacyjne, turystyczne, społeczne. W imieniu pani wojewody Ewy Leniart życzę, by ta inicjatywa przyniosła wiele dobrych rozwiązań – mówił Radosław Wiatr Wicewojewoda Podkarpacki

tarnobrzeg.pl