Strona główna POWIATY mielecki Stowarzyszenia podziałają

Stowarzyszenia podziałają

Gmina Radomyśl Wielki przeznaczyła w tym roku 30 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Urząd ogłosił konkurs na zadania publiczne z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

– Udało się nam wygospodarować 30 tys. zł w naszym budżecie na zadania, które mogą realizować organizacje pozarządowe w ramach programu współpracy. To ma być taka zachęta do podejmowania działań na rzecz miejscowych społeczności. Widać, że zapotrzebowanie było dużo większe. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy tę współpracę rozwijać – mówił burmistrz Józef Rybiński, podczas podpisania umów na realizację wybranych zadań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. – Gratulujemy wszystkim pomysłów. Dziękujemy, że chce się wam działać na rzecz współmieszkańców poświęcając swój czas – dodał włodarz.

Komisja konkursowa do realizacji wybrała 10 zadań, które zrealizuje 8 podmiotów. Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” z Radomyśla Wielkiego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – „Pszczelarstwo ekologiczne – moja i twoja przyszłość” – 2 000 zł;

Stowarzyszenie „IMPULS” Ruda: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – „Maszyny numeryczne nie są nam obce” – 2 960 zł;

Stowarzyszenie „Nasze Miasto – Radomyśl Wielki”: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Zachować historię dla przyszłych pokoleń” – 2 000 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich w Dulczy Małej: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Rękodzieło łączy pokolenia” – 4 640 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Żywa lekcja historii” – 2 500 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Kulturalnie i artystycznie – Ruda i okolice pędzlem i obiektywem” – 2 500 zł

Stowarzyszenie szachowe „Szach-Mat”: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Od małolata do mistrza szachowego w gminie Radomyśl Wielki” – 1 500 zł;

Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich”: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Aktywny powrót do szkoły” – 2 000 zł;

Stowarzyszenie „Ku przyszłości” w Partyni: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „Raz, dwa, trzy w baśniowych zawodach startuj i Ty” – 1 900 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – „My się pandemii nie damy – komputery na bok odkładamy. Aktywnie, zdrowo żyjemy – dzieci i młodzież aktywizujemy” – 8 000 zł.

 

www.radomyslwielki.pl